Sweetlix® | 牲畜补充剂

SWEETLIX 4 fly-lyx

呼吁价格可用性-
(800) 375 – 4613

Summary

安全、有效地控制苍蝇
•防止牛粪处理后出现牛角、脸、马厩和家蝇
•不影响现有成虫
•在苍蝇出现之前的早春开始使用,并继续进食,直到寒冷的天气限制了苍蝇的活动
•牛和马都有标签

保证分析
粗蛋白(最低 )................................................................4.0%
粗脂肪(最低 ).......................................................................3.0%
粗纤维(最大 )...................................................................3.0%
钙(最低 )..........................................................................3.5%
钙(最大 )........................................................................ 4.5%
磷(最低 ).................................................................. 4.0%
盐(最低 )..................................................................... 没有添加
镁(最低 )...................................................................3.0%
钾(最低 )......................................................................1.7%
钴(最低 ).......................................................................4.5 ppm
铜(最低 )..................................................................... 475 ppm
碘(最低 )........................................................................ 23 ppm
锰(最低 ).......................................................... 1900 ppm
硒(最低 ) ................................................................. 8.8 ppm
锌(最低 )...................................................................... 1425 ppm
维生素A(最低 ).......................................................... 50000 IU /磅.
维生素d 3分钟 )........................................................ 5000 IU /磅.
维生素E(最低 )................................................................... 5 IU /磅.
活性药物成分
二氟脲 ......................................................................0.02%
包含90个.每磅8毫克的灭脲

植物特征

区域增长区域
1 -西北沿岸, 2 -加州海岸, 3 -南山, 4 -山, 5 -中西部, 6 -东北湖, 7 -大湖区南部, 8 - Appalacia, 9 -东南, 10 -南佛罗里达, 11 -德克萨斯州南部, 12 -西南
美国农业部植物耐寒区
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
温度带
温暖,凉爽,过渡

应用程序

牲畜

增长导 & 画廊

总计
美元
发货和折扣代码在结帐时添加.